COMUNICAT DE PREMSA-COMUNICADO DE PRENSA RODEJA EL CASTOR-RODEJA EL CASTOR

cartell_rodeacat

En primer lloc, agrair la  presència dels mitjans de comunicació que han acudit diposats a donar-nos veu.

En representació dels ciutadans alamarts, que no alarmistes, i del conjunt de veïns de Vinaròs, Alcanar, Benicarló, i poblacions veïnes. Que s’han anat sumant al llarg d’aquest mes, acudint a les diferents convocatòries per organitzar-se en contra d’un projecte, que des dels seus inicis ha estat poc transparent.

Volem a tràves d’aquest comunicat, expressar el següent:

Que per tots és sabut, i així es despren de les últimes notícies al respecte, que els tècnics encarregats de l’estudi de la crisis sísmica, coincideixen que la injecció de gas és la causa i el desencadenant dels terratrèmols. I com no pot ser d’altra manera, els tècnics no poden de cap manera garantir amb absoluta certesa, que els sismes no es tornin a reproduir.

En aquest punt, volem assenyalar la manca de trasnparència en la investigació, ja que geòlegs independents no tenen accés a les dades que manegen els experts oficials.

Al nostre parer, estem com al principi.

És de nou el poder polític, i per extensió “suposadament interessada” l’econòmic, sobre el qual recau la responsabilitat del tancament definitiu, desmantellament i la recerca de responsabilitats per haver arribat a aquesta situació.

Per tant, i amb l’aval científic de la manca de garanties. És ara el moment en què la població de la comarca i especialment la del municipi de Vinaròs, la qual ha d’exercir tota la pressió popular per fer-se sentir i defensar els seus interessos i la seva seguretat.

És per aixó, que convoquem a tota la població de les comarques del Sénia, i a tots aquells ciutadans que es consideren enganyats, afectats o utilitzats per aquest projecte, a que acudeixquen a la concentració RODEJA EL CASTOR, que tindrà lloc a la planta terrestre “Ignacio Pérez” el proper diumenge dia 10 a les 12 del migdia.

La concentració tindrà caràcter pacífic i festiu, i durant la qual es llegirà un manifest consensuat.

Demanem als veïns que s’organitzen de forma autònoma per anar a la planta.

I informem dels punts de trobada des dels quals es partirà en cada població:

–        Vinaròs des de el Fora Forat / Riu Servol a les 11:00.

–        Benicarló des de La Batreta, Av. Magallanes a les 11:00

–        Penyiscola des del Palau de Congressos a les 11:00

–        Alcanar de de la Fanecada a les 11:00

___________________________________________________________

cartell_rodea

En primer lugar , agradecer la presencia de los medios de comunicación que han acudido dispuestos a darnos voz .

En representación de los ciudadanos alamardos , que no alarmistas , y del conjunto de vecinos de Vinaròs , Alcanar , Benicarló , y poblaciones vecinas . Que se han ido sumando a lo largo de este mes , acudiendo a las diferentes convocatorias para organizarse en contra de un proyecto , que desde sus inicios ha sido poco transparente .

Queremos a través de este comunicado , expresar lo siguiente :

Que por todos es sabido , y así se desprende de las últimas noticias al respecto , que los técnicos encargados del estudio de la crisis sísmica , coinciden en que la inyección de gas es la causa y el desencadenante de los terremotos . Y como no puede ser de otra manera , los técnicos no pueden de ninguna manera garantizar con absoluta certeza , que los sismos no se vuelvan a reproducir .

En este punto , queremos señalar la falta de trasnparencia en la investigación , ya que geólogos independientes no tienen acceso a los datos que manejan los expertos oficiales.

En nuestra opinión, estamos como al principio.

Es de nuevo el poder político , y por extensión “supuestamente interesada” el económico, sobre el que recae la responsabilidad del cierre definitivo , desmantelamiento y la búsqueda de responsabilidades por haber llegado a esta situación .

Por tanto, y con el aval científico de la falta de garantías . Es ahora el momento en que la población de la comarca y especialmente la del municipio de Vinaròs , la cual debe ejercer toda la presión popular para hacerse oír y defender sus intereses y su seguridad .

Es por ello , que convocamos a toda la población de las comarcas del Sénia , ya todos aquellos ciudadanos que se consideran engañados , afectados o utilizados para este proyecto , a que acudan a la concentración rodear el CASTOR , que tendrá lugar en la planta terrestre ” Ignacio Pérez “el próximo domingo día 10 a las 12 del mediodía .

La concentración tendrá carácter pacífico y festivo , y durante la cual se leerá un manifiesto consensuado .

Pedimos a los vecinos que se organizan de forma autónoma para ir a la planta .

Y informamos de los puntos de encuentro desde los que se partirá en cada población :

 Vinaròs desde el Fora Forat / Río vol a las 11:00 .
 Benicarló desde La Batreta , av. Magallanes a las 11:00
 Peñiscola desde el Palacio de Congresos a las 11:00
 Alcanar de la Fanecada a las 11:00

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s